NORA KONSTHALL
ANNA STRÖM OCH TED STRÖM
9-30/11 2013

I november visar jag min konst tillsammans med pappa, Ted Ström. Vi har tidigare visat bilder ihop i gemensamma ateljén på Bryggeriet i samband med kulturslingan Ljusstråk. Ted har genom åren haft flera separatutställningar. Det är första gången vi har en gemensam större utställning. Vi ser verkligen fram emot detta!

NORA KONSTHALL
TED STRÖM